Vymezení území - krajina "Ve stínu těžních věží".

V nadpise jsem si vypůjčil termín od prof. A. Zářického (2004), protože dobře vystihuje podstatu krajiny, o které chci psát. Oblastí zájmu je v širším pojetí krajina mezi současnými městy Orlová (tzn. katastr Horní Lutyně), Karviná (tzn. Fryštát) a Havířov. Je to dílčí území bývalého okresu Fryštát (a později Karviná).

 

Portál SilesianWeb má za cíl dokumentaci území mezi současnými městy Orlová-Karviná-Havířov, které v minulosti bylo plné aktivity a těžké práce, ale také domovem desítek tisíc lidí v několika generacích. Dnes je území téměř opuštěno a využitá posthornická krajina stává se pomalu novou divočinou. Prostřednictvím starých fotografií, pohlednic, map, dobového tisku a dalších dokumentů mám záměr oživit historickou paměť území. Věřím, že se podaří ve veřejnosti vzbudit zájem spolupráci: v domácích archivech se totiž dá nálezt nevyčerpatelné množství dokumentů, které určeny místně a časově a následně sdíleny na stránkách mohou pomoci udržet historickou paměť od a přinést informace nejširší veřejnosti.  

 

Záměry projektu:

  • vytvářet komunitu lidí se zájmem o historii Těšínského Slezska, karvinského okresu, ostravsko-karvinského uhelného revíru (karvinská část OKR)

  • vyhledávat sběratele, badatele, regionální fotografy a osoby, které vlastní dokumentaci (fotografie, pohlednice, dokumenty) nebo se zabývají historií Těšínského Slezska, karvinského okresu, ostravsko-karvinského uhelného revíru (karvinská část OKR)

  • navázat kontakt s městy a obcemi v oblasti

  • navázat vztahy s institucemi (muzea, archivy státní i podnikové, university) a pomoci zpřístupnit materiály z jejich fondů

  • mapovat archivní fondy se vztahem k vymezenému území

  • mapovat historickou i nově vycházející literaturu o oblasti

  • ucházet se o granty na podporu posilování kulturního dědictví a zachování společné paměti české části Těšínského Slezska