Nová jáma, Neuschacht, Lazy (1890)

Nová jáma, Neuschacht, Lazy (1890)

1890, KDOL, po roce 1946 Důl Antonín Zápotocký

"Důl Nová jáma nalézá se v katastru obce Lazů, nedaleko silnice vedoucí z Doubravy do Dolní Suché; spojen je vlečkou se stanicí Hlavní jámou báňské dráhy a tím i se stanicí Doubravou Košicko-bohumínské dráhy." (Kamenouhlené doly 1929)