Jindřich, Heinrich-Schacht, Karviná (1856)

Jindřich, Heinrich-Schacht, Karviná (1856)

1856, LM, Důl ČSA

"Jáma Jindřich nalézá se v katastru obce Karvinné, asi 800 m na jihovýchod od nádraží v Doubravy Košicko-bohumínské dráhy, s níž je spojena vlečkou 1,1 km dlouhou. V blízkosti závodu je též zastávka "Jinřichova jáma" Ostravsko-karvinské místní dráhy. Lanovou drahou, 746 m dlouhou, je závod spojen s jamou Hlubinou, kamž dopravuje uhlí do prádla a dále do koksovny na jámě Jan." (Kamenouhlené doly 1929)