Barbora, Austria-Schacht, Karviná (1907)

Barbora, Austria-Schacht, Karviná (1907)

1907, BHS, do roku 1918 Austria, pak Barbora, po roce 1946 Důl 1.máj

"Důlní pole jámy Barbora leží převážně v jižní části katastru města Karvinné, částečně v severním dílu katastru obcí Horní a Prostřední Suché...  jáma ... je spojena vlečkami se stanicí Karvinnou Košicko-bohumínské dráhy (4,5 km) a se stanicí Prostřední Suchou na trati Český Těšín - Kunčice n. O. (2,5 km)" (Kamenouhelné doly 1929)