Hlavní jáma, Haupt-Schacht, Lazy (1863)

Hlavní jáma, Haupt-Schacht, Lazy (1863)

1863, KDOL, po roce 1946 Důl Antonín Zápotocký

"Těžná jáma se správní kanceláří leží na rozhraní teritorií měst Lazů, Orlové a Karvinné. Závod Hlavní jáma nalézá se v severním cípu města Lazů mezi Košicko-bohumínskou drahou a báňskou drahou Mor.Ostrava-Doubrava; prádlo s dílnou stojí na území města Karvinné, spojeno je vlečkou 200m dlouhou s Doubravským nádražím Košicko-bohumínské dráhy; zápisna je na území Orlové." (Kamenouhlené doly 1929)