2003 (Dějiny Slezska 2003)

2003 (Dějiny Slezska 2003)

Gawrecki Dan a kol.: Dějiny Českého Slezska 1740-2000, díl I. (str. 1-363); díl II. (str. 369-654), Opava 2003