2005 (Musil et al. 2005)

2005 (Musil et al. 2005)

Musil František, Plaček Miroslav, Úlovec Jiří: Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po roce 1945, Praha 2005, 415 str.