1999 (Gawrecki 1999)

Gawrecki Dan: Politické a národnostní poměry v Těšínském SLezsku 1918-1938. Studie o Těšínsku 15, Český Těšín 1999, 403 str.