I. odkazy na stránky zabývající se územím Orlová - Karviná - Havířov

nazev stránek

links
Hornické obce karvinské části OKR

https://www.facebook.com/hornickeobce

https://SilesianWeb.cz
Karvinské obce – historie Fryštát+Ráj+Darkov+Staré Město+Karvinná = dnešní Karviná

www.facebook.com/pages/FryštátRájDarkovStaré-MěstoKarvinná-dnešní-Karviná/124959440868684

 

Karviná stará https://radovan.schmucker.cz/album1.html
Karvinná zaniklá www.facebook.com/pages/Karvinná-zaniklá/118969914802427
Dolní a Prostřední Suchá https://www.facebook.com/SuchaveSlezsku
Důl Dukla - historie https://dul-dukla.webgarden.cz/
Havířovské obce - historie

https://www.havirov-historie.cz

https://www.facebook.com/pages/Havířovský-zpravodaj-o-historii-města/398985366868999

Orlová zmizelá www.facebook.com/pages/Orlová-zmizelá/199035260107305
Orlová

www.orlovak.cz

 
Státní okresní archiv v Karviné https://www.archives.cz/zao/karvina/index.php

 

II. odkazy na stránky zabývající se Těšínským Slezskem v jeho historických hranicích

...............................................  
Euroregion „Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński“ https://euregio-teschinensis.eu/
Těšínské Slezsko / Śląsk Cieszyński https://www.facebook.com/TesinskeSlezskoSlaskCieszynski

Koleje Śląska Cieszyńskiego

portal poruszający tematykę historii i współczesności transportu szynowego na terenie Śląska Cieszyńskiego  zarówno w czeskiej jak i polskiej części regionu

https://kolejcieszyn.pl

https://www.facebook.com/kolejcieszyn

Zapomniany kraj

obraz stosunków polsko-czeskich na Zaolziu w XX. wieku 
https://www.zaolzie.karta.org.pl/

Zabytki

Śląsk Cieszyński i jego obszar 

https://www.viaducalis.pl
Muzeum Těšínska (CZ) https://www.muzeumct.cz/
Muzeum Cieszyn (PL) https://www.muzeumcieszyn.pl
Státní okresní archiv v Karviné https://www.archives.cz/zao/karvina/index.php