ZÁMĚRY PROJEKTU SilesianWeb

18.10.2013 13:43

Portál SilesianWeb má za cíl dokumentaci území mezi současnými městy Orlová-Karviná-Havířov, které v minulosti bylo plné aktivity a těžké práce, ale také domovem desítek tisíc lidí v několika generacích. Dnes je území téměř opuštěno a využitá posthornická krajina stává se pomalu novou divočinou. Prostřednictvím starých fotografií, pohlednic, map, dobového tisku a dalších dokumentů bych rád oživil paměť území a věřím, že se podaří vzbudit zájem spolupráci – v domácích archivech se totiž dá nálezt nevyčerpatelné množství dokumentů, které sdíleny na stránkách mohou pomoci udržet historickou paměť území od úplného zapomnění a přinést informace nejširší veřejnosti i odborným historikům.  

 

Záměry projektu:

  • vytvářet komunitu lidí se zájmem o historii Těšínského Slezska, karvinského okresu, ostravsko-karvinského uhelného revíru (karvinská část OKR)
  • vyhledávat sběratele, badatele, regionální fotografy a veřejnost, tedy osoby, které vlastní dokumentaci (fotografie, pohlednice, dokumenty) nebo se zabývají historií Těšínského Slezska, karvinského okresu, ostravsko-karvinského uhelného revíru (karvinská část OKR)
  • navázat vztahy s institucemi (muzea, archivy státní i podnikové, university) a pomoci zpřístupnit materiály z jejich fondů, které jsou pro běžnou veřejnost obtížně dostupné
  • navázat kontakt s městy a obcemi v oblasti
  • mapovat archivní fondy se vztahem k vymezenému území
  • mapovat historickou i nově vycházející literaturu o oblasti
  • ucházet se o granty na podporu posilování kulturního dědictví a zachování společné paměti české části Těšínského Slezska