Záměry a cíle

29.10.2013 09:14

Portál SilesianWeb má za cíl dokumentaci vývoje území mezi současnými městy Orlová-Karviná-Havířov. Dnes je území téměř opuštěno a využitá posthornická krajina se stává novou divočinou. V minulosti ale území bylo domovem desítek tisíc lidí v několika generacích. Prostřednictvím starých fotografií, pohlednic, map, dobového tisku a dalších dokumentů mám za cíl oživit historickou paměť. 

  • historická tvář a proměny krajiny karvinské části ostravsko-karvinského kamenouhelného revíru
  • historie území mezi současnými městy Orlová-Karviná-Havířov 
  • podpora uchování kulturně historického dědictví regionu a zachování historické paměti této části Těšínského Slezska

Věřím, že se podaří ve veřejnosti vzbudit zájem o spolupráci: v domácích archivech se totiž dá nalézt nevyčerpatelné množství dokumentů, které zařazeny místně a časově mohou pomoci vytvořit obraz a příběh vývoje oblasti. Sdíleny pak – vytvářet a udržovat společnou historickou paměť a přinášet informace a znalosti nejširší veřejnosti. 

 

Libor Kus, říjen 2013

kus.lbr@gmail.com

https://www.facebook.com/libor.kus

 
 
Záměry a cíle:
  • vytvářet komunitu lidí se zájmem o historii karvinského okresu a západní části Těšínského Slezska, ostravsko-karvinského uhelného revíru (karvinská část OKR)
  •  navázat kontakt s městy a obcemi v oblasti bývalého okresu Karviná
  • vyhledávat sběratele obrazových materiálů a dokumentů, badatele, regionální fotografy a osoby, které mají v domácích archivech historickou dokumentaci nebo se zabývají historií Těšínského Slezska, karvinského okresu, ostravsko-karvinského uhelného revíru (karvinská část OKR)
  • navázat vztahy s institucemi (muzea, archivy státní i podnikové, university) a pomoci zpřístupnit a propagovat materiály z jejich fondů
  • mapovat archivní fondy se vztahem k vymezenému území
  • mapovat historickou i nově vycházející literaturu o oblasti
  • ucházet se o granty na podporu zachování společné paměti české části Těšínského Slezska a uchování kulturního dědictví