TVÁŘ A PROMĚNY KRAJINY

18.10.2013 13:58
  • historická tvář a proměny krajiny karvinské části ostravsko-karvinského kamenouhelného revíru   

  • historie území mezi současnými městy Orlová-Karviná-Havířov

  • podpora uchování kulturně historického dědictví regionu a zachování historické paměti této části Těšínského Slezska