1763 - 1785 I. vojenské mapování

09.08.2013 08:47

  Zkušenosti ze slezských válek a nedostatek kvalitních map vedly k rozhodnutí vytvořit topografickou mapu Habsburské monarchie. 

Ve Slezsku probíhalo mapování hned v roce 1763 a bylo vytvořeno 40 mapových listů. Po válkách v Pruskem v letech 1778-79 bylo 30 listů nově zmapováno a 10 opraveno v roce 1780.

 

 

 

Bližší popis I. vojenského mapo vání a klad listů ve Slezsku najdeme na stránkách