mapy

mapy

1763 - 1785 I. vojenské mapování

09.08.2013 08:47
  Zkušenosti ze slezských válek a nedostatek kvalitních map vedly k rozhodnutí vytvořit topografickou mapu Habsburské monarchie.  Ve Slezsku probíhalo mapování hned v roce 1763 a bylo vytvořeno 40 mapových listů. Po válkách v Pruskem v letech 1778-79 bylo 30 listů nově zmapováno a 10...

1836 - 1852 II. vojenské mapování

11.08.2013 08:47

1876 - 1880 III. vojenské mapování

11.08.2013 08:48

1923 - 1933 prozatímní vojenské mapování RČS

12.08.2013 08:48