...

 

 

BIBLIOGRAFIE

1894 (Biermann 1894)

Biermann Gottlieb: Geschichte des Herzogthums Teschen, Teschen 1894

1924 (Adamus 1924)

Adamus Alois: Naše Slezsko, Praha 1924, 128 str.

1928 (Kamenouhlené doly 1928-1932)

Kamenouhlené doly ostravsko-karvinského revíru, Mor. Ostrava 1928-1932, 7sv. díl I.: 1928 (447str) díl II./1.: 1929 (550str) díl II./2.: 19??...

1938 (Hosák 1938)

Hosák Ladislav: Historický místopis Země Moravskoslezské, Praha 1938 (reprint 2004), 1144 str.

1946 (Slezsko 1946)

Slezsko, český stát a česká kultura, sborník přednášek MU v Brně, Opava 1946, 205 str.

1959 (Grobelný 1959)

Grobelný Andělín: Pohledy do dějin Dolní Suché, in: Těšínsko 1959, č.10, str. 11-15

1992 (Slezsko 1992)

Slezsko, Opava 1992, 288 str.

1999 (Gawrecki 1999)

Gawrecki Dan: Politické a národnostní poměry v Těšínském SLezsku 1918-1938. Studie o Těšínsku 15, Český Těšín 1999, 403 str.

2000 (Žáček 2000)

Žáček Rudolf: Těšínsko v československo-polských vztazích v letech 1939-1945. Studie o Těšínsku 16. Český Těšín 2000, 120 str.

2003 (Dějiny Slezska 2003)

Gawrecki Dan a kol.: Dějiny Českého Slezska 1740-2000, díl I. (str. 1-363); díl II. (str. 369-654), Opava 2003

2003 (Plaček-Musil 2003)

Musil František, Plaček Miroslav: Zaniklé hrady, zámky a tvrze Moravy a Slezska, Praha 2003, 243 str.

2004 (Historie úzkorozchodných 2004)

Historie úzkorozchodných drah na Ostravsku a Karvinsku 1902-1973. [Boháček Jiří, Grisa Ivan, Chrobák Luděk], Ostrava 2004, 231 str.

2005 (Makowski 2005)

Makowski Mariusz: Šlechtická sídla na Těšínském Slezsku. Szlacheckie siedziby na Slasku Ciesznskim. Český Těšín-Cieszyn 2005, 350 str.

2005 (Musil et al. 2005)

Musil František, Plaček Miroslav, Úlovec Jiří: Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po roce 1945, Praha 2005, 415 str.

2005 (Vopasek 2005)

Vopasek Stanislav: Dějiny hornictví aneb Jak to bylo s uhlím na Ostravsku, Ostrava 2005, 60 str.

2007 (Fukala 2007)

Fukala Radek: Slezsko neznámá země Koruny české. Knížecí a stavovské Slezsko do roku 1740. České Budějovice 2007, 344 str.

2009 (Hajzlerová-Matroszová 2009)

Hajzlerová Irena, Matroszová Veronika: Karviná. Zmizelá Morava a Slezsko, Praha-Litomyšl 2009, 64 str. textu a 176 černob. fotografií

2010 (Těšínsko 2010)

Těšínsko v proměnách staletí, sborník přednášek z let 2008-2009 k dějinám Těšínského Slezska, [Jež Radim, Pindur David (edd.)], Český Těšín 2010, 281...

2012 (Muller 2012)

Muller Karel: Heraldické památky Těšínska. Studie o Tešínsku 20, Český Těšín 2012, 175 str.
Záznamy: 1 - 31 ze 31