Lazy 

Lazy, z nichž dnes existuje pouhé torzo, se rozkládájí jižně od Orlové. První zmínka 1305, bouřlivý rozvoj od poloviny 19.století v souvislosti s dolováním. 1863 v severrní části katastru Hlavni jáma, 1890 Nová Jáma. Na katastru obce několik hornických kolonií.  1909 povýšeny na městys. 1912 udělen znak. 

V roce 1921 žilo v Lazech 8071 obyvatel, v roce 1961 již jen 4966 a v roce 1991 pouze 453.  Terénní reliéf obce byl důlní činností výrazně pozměněn. Devastace v důsledku poddolování zde od 70. let 20. století dosáhla takové míry, že i konfrontace s mapami z poloviny 20. století je obtížná. /podle Kuča (2000) s. 741/

 

přispěvky k Lazům

V této rubrice nejsou žádné články.