www.SilesianWeb.cz

historická tvář a proměny krajiny karvinské části ostravsko-karvinského kamenouhelného revíru, historie území mezi současnými městy Orlová-Karviná-Havířov, podpora uchování kulturně historického dědictví regionu a zachování historické paměti této části Těšínského Slezska

 

komunitní podpora na

facebook.com/TesinskeSlezskoSlaskCieszynski

facebook.com/HornickeObce

facebook.com/SuchaveSlezsku

 

Portál SilesianWeb má za cíl dokumentaci území mezi současnými městy Orlová-Karviná-Havířov, které v minulosti bylo plné aktivity a těžké práce, ale také domovem desítek tisíc lidí v několika generacích. Dnes je území téměř opuštěno a využitá posthornická krajina stává se pomalu novou divočinou. Prostřednictvím starých fotografií, pohlednic, map, dobového tisku a dalších dokumentů bych rád oživil paměť území a věřím, že se podaří vzbudit zájem spolupráci – v domácích archivech se totiž dá nálezt nevyčerpatelné množství dokumentů, které sdíleny na stránkách mohou pomoci udržet historickou paměť území od úplného zapomnění a přinést informace nejširší veřejnosti i odborným historikům.  

 

Kontakt

www.facebook.com/libor.kus/

kus.lbr@gmail.com

Kontaktujte nás

Formulář výše slouží pro navázání kontaktu a zanechání zprávy. Děkuji Libor Kus