Hornické obce okresu Karviná (do 1949 okr. Fryštát/Freistadt/Frysztat)

Historické a místopisné informace o obcích, které jsou předmětem našeho zájmu.

V užším pojetí se jedná o katastry obcí  Dolní Suchá, Prostřední Suchá, Horní Suchá, Karviná a Lazy. V rožšířeném pojetí přidáváme Porubu, Orlovou, Doubravu, a v nejširším záběru ještě Petřvald, Stonavu, Darkov a Louky

Hornické obce okr. Karviná

Orlová / Orlau / Orlowa

pz 1227, kostel Nar. P. Marie z r. 1906, 1817 počátek težby uhlí, 1845: 107 domů a 801 ob., m 1630, (Hos 67, 410)

Doubrava (Dombrova) / Dombrau / Dabrowa

pz 1229, r. 1781 začátek těžby uhlí

Lazy / Lazy / Łazy

pz 1305, 1845: 47 domů a 620 ob., (Hos 67, 410)

Petřvald / Peterswald / Pietwałd

pz 1305, kostel sv. Barbory z r. 1835, v r. 1845 149 domů a 1267 ob., pk 1749, m 1793 (Hos 67, 409)

Prostřední Suchá / Mittel Suchau / Sucha Średnia

pz 1725 (v rámci Suchau Utraque 1305)
Záznamy: 1 - 12 ze 12