Vítejte 

Stránky vytvářím jako badatelský zápisník a rozcestník k tématu 

"Osudy krajiny, lidí a obcí v karvinské části ostravsko-karvinského revíru"  

a  k dílčímu tématu 

"Dolní Suchá ve Slezsku a okolní hornické obce"

Hledám odpovědi na historické otázky a souvislosti a s pomocí obrazových materiálů ztracenou podobu krajiny mezi městy Orlová, Karviná a Havířov.

Zároveň mám snahu učinit stránky cílem vyhledávání - dostat do internetového prostoru názvy obcí a jejich historii. 

A v neposlední řadě je to pokus učinit stránky místem vzájemných kontaktů - nacházení se lidí věnujících se historii, sběratelství nebo jen nostalgii po po odešlých časech, a umožnit vzájemné kontaktování

Obsah doplňuji průběžně a postupně, tak je zpracováván.

 

Vymezení oblasti

Popisuji osud krajiny mezi dnešními městy Orlová, Karviná a Havířov. V širším pojetí se jedná o severozápadní část historického Těšínského knížectví, a o východní část ostravsko-karvinského revíru. 

Vymezena je historickými katastry obcí Orlová, Doubrava, Lazy, Dolní, Prostřední a Horní Suchá a Karviná

Také se dá určit důlními poli šachet Jindřich (Karviná, 1856), Hlavní jáma (Orlová, Lazy, Doubrava, 1863), Hohenegger (Karviná, 1883), Nová jáma (Lazy, 1890), Suchá (Dolní Suchá, 1907), Barbora (Karviná 1907) a František (Horní Suchá, 1911). Celé území je za dvěstě let hlubinného dolování masivně postiženo důlními vlivy. Šachty přinesly práci a rozvoj oblasti, postupem času také - zejména v době od 40. let 20. století  - poddolování celého prostoru, poklesy, zničení tradičních sídelních oblastí a jejich vylidnění. 

Ze správního hlediska jde o dílčí území historického okresu Fryštát, v roce 1949 přejmenovaného na okres Karviná.

 

Předmět bádání

Historický vývoj oblasti a vlivy, které ho utvářely v letech 1740 až 1989. Souvislost s vývojem Rakouského Slezska, Těšínska, ostravské průmyslové oblasti. Odlišnosti od vývoje centrálních oblastí Čech a Moravy. Rekonstrukce podoby krajiny ve 30. letech 20. století a její další osudy. Více: Témata a metodologie

 

Spolupráce

Rád bych vyvolal u veřejnosti zájem o spolupráci: v domácích archivech je uloženo nevyčerpatelné množství dokumentů (fotografie, pohlednice, písemné dokumety), které zařazeny místně a časově mohou pomoci vytvořit ztracený obraz krajiny a příběh jejího vývoje.  Více: Výzva ke spolupráci

 

Libor  Kus, kus.lbr@gmail.com, www.facebook.com/libor.kus

 

Poznámky

Tvář a proměny krajiny

09.12.2013 13:16
SilesianWeb: tvář a proměny krajiny karvinské části OKR [online]. Karviná: Libor...

Záměry a cíle

29.10.2013 09:14
Portál SilesianWeb má za cíl dokumentaci vývoje území mezi současnými městy...

Portál SilesianWeb

18.10.2013 11:11
Portál SilesianWeb má za cíl historickou dokumentaci území mezi současnými městy Orlová, Karviná a...

Šachty

11.09.2013 05:23
Přidáno dvaadvacet popisů důlních závodů, které působily v karvinské a petřvaldské dílčí pánvi...

Dolní a Prostřední Suchá

11.08.2013 05:55
V galerii Dolní Suchá  bylo publikováno 63 pohlednic a fotografií

začínáme

31.07.2013 10:00
Hlavním posláním  stránek "Silesianweb" je soustředit informace a obrazové materiály o...